Bijdrage van €5

Ander bedrag?

Bijdrage van €10

Wat doen we met jullie donaties?

Om jullie een dieper inzicht te verschaffen in de impact van Avicenna en hoe de donaties bijdragen aan onze missie, delen we graag enkele aansprekende voorbeelden van de bijzondere evenementen die we de afgelopen jaren hebben georganiseerd. Deze evenementen staan niet alleen symbool voor onze inzet, maar illustreren tevens de positieve veranderingen die we samen hebben kunnen bewerkstelligen.